Брой продукти в заявката: 0
Завършете заявката

КАТАЛОГ

Само в полукръгъл профил ли се произвеждат PVC улуците Nicoll?

Само в полукръгъл профил ли се произвеждат PVC улуците Nicoll?

Не. PVC улуците Nicoll се произвеждат в 5 профила: Полукръгъл; Триумф; Елит; Корниз и Лидер. Съответно и 8 типоразмера, които способстват за отводняване на различни по големина площи.