Брой продукти в заявката: 0
Завършете заявката

КАТАЛОГ

Задължително ли е скобите за челна дъска трябва да се поставят през 50 см., а гривните за водосточната тръба през 130 см. ?

Задължително ли е скобите за челна дъска трябва да се поставят през 50 см., а гривните за водосточната тръба през 130 см. ?

Да, задължително е. По този начин се гарантира надежността на системата от PVC улуци и водосточни тръби за десетилетия напред. Задължително трябва да се спазват всички указания за монтаж, разработени на база 50 годишният световен опит на фирмата производител. Всеки един детайл от системата е проектиран по такъв начин, че да отговаря на най-високите европейски изисквания. Всички PVC системи Nicoll за покривно отводняване са сертифицирани по европейската норма NF EN 607- Висящи улуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване и NF-EN 1462Скоби за висящи олуци. Изисквания и изпитване.