КАТАЛОГ

Система ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА

Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите и дори на цели градове. Керемидите повече от две хиляди години са най-предпочитаният и естетичен покривен материал. Керемидените покриви винаги са предизвиквали времето със своята дълговечност, а сего със системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА отправят предизвикателство към вечността. След ремонт с нея старият покрив вече отговаря на всички стандарти. Системата е подходяща за всякакъв вид керемиди и се използва под името Ondutile във Великобритания, Flexotuile във Франция, Bajoteja в Испания, Sottotegola в Италия, Roofoline в Турция и т.н.

СИСТЕМАТА ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ВКЛЮЧВА:
подкеремидени листове «Изолин» и «Руфолин» с повишена носимоспособност
пълен набор от съпътстващи материали – куки и летви за закрепването на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и керемиди като завършващо покритие
технически детайли за всички керемиди, налични на пазара в България
Минималният наклон на приложение е значително по-малък от този за керемидите. Той е ограничен на 15 - 18 %, в зависимост от надморската височина и конкретните климатични условия. По този начин разширяваме обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви.

Лесно
Листовете Изолин и Руфолин лесно се транспортират, режат и монтират. Заковават се върху покривната основа едновременно с летвата за керемидите. Системата е с универсално приложение - за всякакви покривни основи и за всички видове керемиди.
Надеждно
Вълнообразният профил на листовете Изолин и Руфолин позволява вентилация на покривната основа, елиминиране на конденза и по-дълъг живот на керемидите. Системата гарантира защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите от силен дъжд, вятър, сняг и др. Оформянето на покривните детайли осигурява сигурна и дълготрайна водоплътност.
Отговорно
Изпробвана успешно в страни с традиция при керемидените покриви като Италия, Испания, Франция, Турция повече от 25 години.
Практически няма рекламации.

Приложението й е универсално, подходяща е за всякакъв вид керемиди:

Система «Изолин» 
(за всякакви керемиди)

Системата «Руфолин» 
(за турски керемиди

 
СЕ МАРКИРОВКА
 
Вълнообразните фибробитумни листове „Изолин” и „Руфолин” отговарят на изискванията на стандарт БДС-EN-14964. Съответствието е гарантирано от производителя чрез непрекъснат контрол и проверки на системата за производство.
 
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА - ПРЕДИМСТВА

Здравина
► Геометрията на вълната на листа „Изолин” увеличава носимоспособността: - около 2000 kg/м² разпределен товар (за сравнение при Ондулин Класик – около 960 kg/м²).
►Не е необходима плътна обшивка.
►Да се избягва концентрираното натоварване:
- Керемидите да се подреждат ръвномерно върху „Изолин” в процеса на монтаж.
- При ходене и работа върху „Изолин” да се стъпва само върху летвите.

 Водонепропускливост
►Гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др.
► Компенсират се производствени дефекти и грешки при монтажа на керемидите.

Сигурност
►Гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др. • Компенсират се производствени дефекти и грешки при монтажа на керемидите.
►Във ветровити зони или при стръмен наклон на покрива закрепването на керемидите към летвите осигурява стабилност на цялата конструкция.
► Повърхността на листовете е грапава и намалява плъзгането на „турските” керемиди.
► За пълно избягване на плъзгането при керемиди тип „турски” препоръчваме закрепването им със специални скоби.
►Системата позволява използването на керемиди при значително по-малки наклони на ската.
 
Вентилация
►Покривът трябва да „диша”: постоянният приток на въздух поддържа здрава и суха покривната конструкция и подобрява комфорта на обитаемите помещения. Вълнообразният профил позволява циркулация на въздуха под и над листа.
►През лятото се избягва значителното затопляне на въздуха в подпокривното пространство, който да води до повишаване на температурите в обитаемите помещения.
►През зимата се избягва неравномерното топене на снега поради загряване на въздуха в подпокрвното пространство от отоплението на сградата. Не се образуват снежни торби над стрехите.
► Елиминиране на конденза. Топлият въздух, съдържащ водни пари, се отвежда в атмосферата. Конструкцията остава суха (дървената конструкция не гние и крепежните елементи не корозират), а керемидите имат по-дълъг живот.
►Предотвратява опасността от термошок на керемидите през лятото.
►Постига се ефективността на работата на конструкцията на „студен покрив”, без оскъпяване.

 Универсалност
 Могат да се използват всички видове керемиди.
Прилага се при нови покриви и при ремонт.

Икономичност
Намалени разходи за изпълнение и поддръжка на покрива.
 При ремонт не е необходимо да се купуват нови керемиди.
 Намалена разходна норма при покрития с керемиди тип „турски”.
► Не са необходими “контра” летви.
 По-ниска стойност на системата “Ондулин под керемида” в сравнение с покривна система, реализирана с плътна обшивка (OSB, шпертплат), подпокривно фолио и съответните летви.

Системата РУФОЛИН

Листовете Руфолин са специално разработен профил за керемиди тип "турски". Те са с подходяща вълнообразна форма за керемиди с ширина между 17 и 19 см. Вентилацията се осъществява на две нива - под и над вълнообразния профил на листа.

Благодарение на специалните куки керемидите могат да се фиксират върху листа Руфолин, като по този начин напълно се избягва приплъзването на кепемидите и осигурява тяхната стабилност.
Листът Руфолин е вълнобразен битумизиран лист с висока носимоспособност и може да се монтира върху дъски през определено разтояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка. Разстоянието между дъските се определя от дължината на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ДЪЛЖИНА: 200 см ± 1%
ШИРИНА: 102 см ± 2%
ПРОФИЛ: 11 вълни, 5 плоски участъка
ДЕБЕЛИНА: 2,4 мм
ВИСОЧИНА НА ВЪЛНАТА: 35 мм
ПОЛЕЗНА ПЛОЩ: 1,80 м2
ТЕГЛО: 5,7 кг/ лист = 2,8 кг/м2
ПРИЛОЖЕНИЕ: мин. наклон 18 % (10°)
 
 

 СЕ МАРКИРОВКА

Вълнообразните битумизирани листове "Руфолин" отговарят на изискванията на стандарт БДС-EN-14964. Съответствието е гарантирано от производителя чрез непрекъснат контрол на системата за производство.

 

Системата ИЗОЛИН
Системата "Изолин" е специално разработена за приложение с всички видове керемиди. Листът "Изолин" е напълно водонепропусклив и осигурява гарантирана защита от вода при счупване или разместване на керемидите, при тежки условия и др. Върху него се фиксират летви и се подреждат керемидите.

"Изолин" е вълнобразен битумизиран лист с висока носимоспособност и може да се монтира върху дъски през определено разтояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка. Вентилацията се осъществява на две нива - под и над вълнообразния профил на листа. Разстоянието между дъските се определя от дължината на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЪЛЖИНА: 200 см ± 1%
ШИРИНА: 103 см ± 2%
ПРОФИЛ: 21 вълни
ДЕБЕЛИНА: 2,6 мм
ВИСОЧИНА НА ВЪЛНАТА: 25 мм
ПОЛЕЗНА ПЛОЩ: 1,80 м2
ТЕГЛО: 6,7 кг/ лист = 3,3 кг/м2
ПРИЛОЖЕНИЕ: мин. наклон 18 % (10°)
 
 
СЕ МАРКИРОВКА

Вълнообразните битумизирани листове "Изолин" отговарят на изискванията на стандарт БДС-EN-14964. Съответствието е гарантирано от производителя чрез непрекъснат контрол на системата за производство.