КАТАЛОГ

Система АРДОАЗ

“Ардоаз” е френски термин, означаващ покривни плочки от естествен камък, който геолозите определят като “шисти”. Те са привлекателно и престижно покривно покритие, прилагано в продължение на стотици години в Европа. Шистовите плочи са с дебелина от 5 до 7 мм и се получават чрез разцепване на естествената слоеста скала. При традиционната система на полагане се изисква застъпването да осигурява пълна водоплътност на покритието, което води до висока разходна норма на скъпи плочки за квадратен метър ефективен покрив.  

 

Шистови плочи Ардоаз със ситемата Изолин

Технически характеристики

Ширина: 250 mm  
Дължина: 200 mm
Ефективна покривна площ: 25 m²/лист Изолин
Дебелина:5 - 7 mm
Цвят: Черен
Тегло: 800 gr
Опаковка: размер 115 cm x 115 cm x 90 cm;1300 ± 100 броя/кутия
 
Ардоаз със системата Изолин
 
Икономия на материал
За разлика от традиционната система използването на вълнообразния лист Изолин под плочките “Ардоаз” позволява значителна икономия на материал.
Например: Традиционното приложение на шистови плочки изисква двойното им препокриване – за 1 м² покривна повърхност са необходими 2,4 м² плочки. За сравнение при използването на системата Изолин са необходими само 1,18 м² , което е с 50% по-малко. Плочките с размер 250 х 200 mm са значително по-икономични като цена от стандартните плочки с размери 400 х 200 mm, прилагани при традиционната схема за монтаж.
 
   

 

По-лек покрив
Намаляването на разходната норма за покривните плочи “Ардоаз” намалява теглото на покрива, което води до икономия при изграждането на носещата конструкция. Пример: Теглото на покривните шисти при традиционен начин на монтаж е поне 30-35 кг/м², докато теглото им при монтаж със системата Изолин е само 16 кг/м².
 
 
Съвременна система за монтаж
Плочките “Ардоаз” се монтират върху вълнообразния лист Изолин чрез специални пластмасови летви и специални стоманени скоби. Този начин на монтаж е значително по-лесен и осигурява висока сигурност на закрепването.
 
Традиция и съвременни технологии
Системата Изолин е перфектно съчетание на модерни технологии с традиционни естествени материали. Комбинацията от естествени шистови плочи и съвременния Изолин представлява идеалната покривна система, изискваща по-малко плочи и правеща монтажа лесен и бърз. Резултатът е: престижен, дълготраен и лесен за поддръжка покрив.
 
 
Безопасен, лесен и бърз монтаж
Оригиналният дизайн на летвите и на цялата система за закрепване осигурява изключително висока устойчивост на вятър, а модулният им дизайн спестява много време в подреждането и фиксирането на плочи. Независимо, че плочите “Ардоаз” са много здрав материал, който е трудно да бъде повреден при нормални условия, системата за закрепване позволява замяната на само една плочка при нужда, без да е необходимо да се разместват съседните, както се изисква при традиционния начин на монтаж. Листовете Изолин осигуряват сигурна защита от вода, дори при някаква авария на покривните плочки.
 
 
Естетика и надеждност
Независимо от високите първоначални разходи, покривите от естествени шистови плочки са все по-предпочитан материал, особено за градска среда. Причината за този избор е класическата естетика, която придава естествения камък на съвременните архитектурни проекти. Натуралният характер на плочките “Ардоаз” ги прави неподвластни на времето и техния срок на експлоатация се изчислява във векове. Пример за това са многобройните престижни покриви с шисти в Европа, който все още отлично изпълняват функциите си след сто и повече години.