КАТАЛОГ

Противообледенителни системи за покриви, улуци и водосточни тръби

Системите против лед и сняг ECOFLOOR се използват за защита от натрупване на лед и сняг по покриви, улуци и водосточни тръби. Основната цел на системите за размразяване на лед и сняг е да предотвратяват бъдещи ремонти по покривната конструкция и фасадата на сградата, като в същото време ефективно намаляват рисковете за минувачите, преминаващи около сградата, от падащи ледени висулки и снежни късове. Предлагаме широка гама продукти за приложение на места с висока надморска височина и ниски температури през зимата, които предпазват улуците, стрехите и водосточните тръби от замръзване. Известен факт е, че топлоизолацията на покрива никога не може да бъде идеална, в следствие на което снегът продължава да се топи дори и при ниски температури. Водата замръзва в улуците, прави бариера от лед, който се изкачва нагоре и навлиза под хидроизолацията на покрива. Освен това улуците натежават и могат да бъдат разместени от фиксираното си положение и водата да потече по фасадата на сградата, причинявайки и сериозни щети. В подобни ситуации противообледенителните системи са най-подходящото решение на проблема.
Те се състоят от нагревателен (отоплителен) кабел, електронен терморегулатор и допълнителни монтажни аксесоари. Нагревателните (отоплителните) кабели могат да се използват както за предпазване на метални, така и на PVC улуци и водосточни тръби от замразяване. Двужилните отоплителни кабели ADPSV и MADPSP с екранировка и UV защита имат много добри механични свойства и висока мощност достигаща до 30 W/m. За правилната и ефикасна работа на системата регулаторът играе най-важна роля. Оборудван със сензор за измерване на температурата на въздуха и сензор, следящ натрупването на лед и сняг в улуците, потреблението на електроенергия е минимално и само в случаи когато е необходимо. Напълно автоматизирани системи ECOFLOOR се грижат за вашият комфорт, като микропроцесорното управление гарантира, че вашата система няма да работи, когато не е необходимо, като по този начин пестите електроенергия.

 

Кабел с дължина 8,3 м., мощност 160 W
Код на продукта: ADPSV2016
Приложение
Кабел с дължина 14,0 м., мощност 270 W
Код на продукта: ADPSV20270
 
Кабел с дължина 17,2 м., мощност 340 W
Код на продукта: ADPSV20340
 
Кабел с дължина 22,5 м., мощност 450 W
Код на продукта: ADPSV20450
 
Кабел с дължина 27,4 м., мощност 540 W
Код на продукта: ADPSV20540
 
Кабел с дължина 32,1 м., мощност 640 W
Код на продукта: ADPSV20640
 
Кабел с дължина 39,3 м., мощност 780 W
Код на продукта: ADPSV20780
 
Кабел с дължина 43,8 м., мощност 870 W
Код на продукта: ADPSV20870
 
Кабел с дължина 53,5 м., мощност 1070 W
Код на продукта: ADPSV201070
 
Кабел с дължина 64,4 м., мощност 1290 W
Код на продукта: ADPSV201290
 
Кабел с дължина 79,0 м., мощност 1580 W
Код на продукта: ADPSV201580
 
Кабел с дължина 92,4 м., мощност 1850 W
Код на продукта: ADPSV201850
 
Кабел с дължина 117,3 м., мощност 2300 W
Код на продукта: ADPSV202300
 
Кабел с дължина 141,4 м., мощност 2750 W
Код на продукта: ADPSV202750
 
Скоба за улук
Код на продукта:
Приложение
Скоба за водосточна тръба
Код на продукта:
Приложение
Верига за водосточна тръба
Код на продукта:
Приложение
Шина за закрепване GRUFAST
Код на продукта:
 
Контролиращ уред за регулация на отоплението
Код на продукта:
 
ESD датчик за сняг/лед за покрив и улуци
Код на продукта:
 
TFD датчик за температура за покриви и улуци
Код на продукта: