КАТАЛОГ

Противовакуумен клапан

Противовакуумен клапан е предназначен за предпазване от създаването на вакуум в канализационните тръби и може да замести частично основната вентилация в тях. 
Клапанът е проектиран така, че при създаване на свръхналягане в канализационната тръба (А) клапанът се затваря и възпрепятства изпускането на неприятни миризми. При създаване на вакуум в тръбо- провода ( В ) клапънът се отваря и в канали- зационната тръба постъпва въздух. 
Изработен е от PVC. Монтира се чрез залепване с лепило за PVC.

1. Тяло 
2. Уплътнение 
3. Капак 
4. Отвори 
5. Мембрана от еластомер 

Противовакуумен клапан ф 110/100
Код на продукта: SAV111
Приложение
Противовакуумен клапан Ф 80/75
Код на продукта: SAV87
Приложение
Противовакуумен клапан Ф 63/50
Код на продукта: SAV65
Приложение
Противовакуумен клапан ф 40/32
Код на продукта: SAV43
Приложение