КАТАЛОГ

Мембрани ФУНДАЛИН

Фундалин е влагозащитна мембрана за ефективно разрешаване на проблемите свързани с влагата и повишаване на жизнения комфорт в сградата.
Фундалин представлява мембрана от високоплътен полиетилен (HDPE), получена чрез коекструдиране на два слоя полимер (черен и кафяв) – за по-голяма здравина и надеждност. Щампованите гнезда с дълбочина 8 мм. създават въздушен слой (от 4 л./ м2), чрез който се осигурява вентилация на стената и разпределяне на налягането (парциално и хидростатично) по цялата повърхност.

Лесно
Лесен механичен монтаж, независещ от атмосферните условия. Фундалин се съединява чрез застъпване и съвпадане на гнездата, а Фундалин Плюс – чрез застъпване и съединяване с двустраннозалепяща лента. Лек и здрав материал, лесен за транспортиране и пренасяне. Използван вместо подложен бетон, спестява значителни средства и съкращава строителния процес.

Надеждно
Надеждна влагозащита и дренаж на почвената влага при основи и сутеренни стени, като позволява постепенно съхнене на конструкцията. Повишава звуко- и термоизолацията на помещенията. Тъй като има висока якост на натиск и опън, не се поврежда при изпълнение на обратния насип или при премествания в почвата. Прилага се и като защита на хидризолацията на основите.

Отговорно
Устойчив на гниене и нормално намиращите се в почвата химикали, гъби, бактерии.
20 години гаранционен срок.
 
След като се положи, Фундалин осигурява:
Механична защита на съществуващата хидроизолацията;
Влагозащита на конструкцията;
Дренаж на атмосферните води при сутеренни стени;
Пароизолация – Фундалин има 45 пъти по-голяма паронепропускливост от обикновения строителен полиетилен;
Спира капилярното покачване на атмосферни води;
Осигурява съхнене на влагата извън конструкцията;
Подобрява топло - и звукоизолационните показатели на ограждащите конструкции.
Фундалин е проектиран да бъде ефективен за срока на експлоатация на конструкцията, към която е положен.
След полагането на Фундалин се получава независима влагозащитна мембрана, която продължава да функционира дори след евентуално образуване на пукнатини в конструкцията.
Наличието на въздушен слой осигурява изравняване на парциалното и хидростатичното налягане.
Повишени топлоизолационни способности на ограждащите конструкции, вследствие на което се намалява вероятността за образуване на конденз.
20 години гаранция за материала, при нормални условия.
Висока якост на натиск и опън, вследствие на което материалът не се поврежда при изпълнение на обратния насип или премествания в почвата.
Може да се използва при саниране на мокри повърхности т.е. осигурява усвояване на неизползваеми до момента помещения .
Лесен монтаж и ефективност непосредствено след полагане.
Може да се полага при всякакви климатични условия. 
 
ВИДОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ
 
ФУНДАЛИН С
Идеален за вертикален монтаж – при сутеренни стени, подпорни стени и фундаменти. При основи с дълбочина над 2 м ролката се развива вертикално, като се съединява чрез застъпване от 20 см и щампованите гнезда съвпадат задължително.

ФУНДАЛИН ПЛЮС
С Фундалин Плюс се постига подобряване на водоплътността на връзката. Той е по-подходящ за хоризонтално приложение. Плоският участък от 7 см в края на мембраната се съединява чрез застъпване и залепване с двойнолепяща лента. Върху него може да се положи подово покритие чрез сух монтаж или чрез замазка. Може да се използва вместо подложен бетон, като армировката се нарежда върху него, повдигната на столчета.
 
КЛАСОВЕ  И  ПРИЛОЖЕНИЯ

„Направи си сам” – 400 гр./м2 - за плитки изкопи (до 2 м.), под настилки за пешеходно движение.
Професионален (среден) – 500 гр./м2 - за защита на хидроизолация и дренажи при изкопи до 5 м, за покриви-градини.
Професионален (висок) – 600 гр./м2 - за дълбоки изкопи, под фундаментни плочи, под настилки с автомобилно движение.

ФУНДАЛИН - ПРИЛОЖЕНИЕ

Външни сутеренни стени

Фундалин, положен между почвата и външната повърхност на сутерена или фундамента, защитава конструкцията от подпочвени води чрез формирането на ефективна бариера, която отвежда водата към дренажа или самодрениращия почвен слой. Фундалин формира конструктивно независим влагозащитен слой, който не се поврежда от слягане или премествания в конструкцията, причиняващи разрушаване на конвенционалните влагозащитни системи.

Вътрешни сутеренни стени

Фундалин може да бъде използван при ново строителство или при обновяване на съществуващи стени, където се появявява влага от проникване през конструкцията или като резултат от вътрешна кондензация. Фундалин се монтира върху стените чрез монтажни шайби и гвоздеи. След това се закрепват дървени бичмета, а върху тях се монтира дървена облицовка, която се покрива с влагоустойчива декоративна мазилка. Технологията на въздушния слой позволява да се уеднакви налягането на влагата през стената. Чрез осигуряването на отвори през первазите и сводовете се дава възможност на стената да диша. Подобрява се термоизолацията и значително намалява рискът от кондензация на вътрешни повърхности.

Ремонт на сутеренни стени и подове

При ремонт на съществуващи помещения прилагането на Фундалин осигурява въздушен слой между съществуващата конструкция и влагозащитната мембрана. По този начин се осигурява постепенното изсъхване на навлажнения под или стена и се възпрепятства проникването на влагата в помещенията.

Вътрешни подове

Проникването на влага през масивни подове е често срещан дефект, който нанася сериозни и скъпоструващи поражения върху конструкцията. Фундалин изравнява хиростатичното налягане. По този начин той формира перфектна основа за подови системи, както като основа за обикновен стоманобетонов под, така и като част от изолираща система. На фигурата е показано използването на Фундалин, покрит с топлоизолационна плоча, изолационна мембрана и с подово покритие.

Външно - вместо подложен бетон

Фундалин може да се използва вместо подложен бетон, като армировката се нарежда върху него, вдигна на столчета.

Обърнати покриви/ Покриви градини

Полага се върху хидроизолационните мушами и служи за разделителен слой при покриви-градини или при термоизолирани покриви, за защита от корени, механична защита и дренаж.

 Аркови сводове

Традиционно строените сводови подземия и изби, първоначално използвани за складове все повече се превръщат в жилищни пространства и търговски обекти. Тези площи определено са предразположени към влага и Фундалин предлага идеално решение за такива условия. Много подземия са построени под или в съседство с пътища. Поради това възможността Фундалин да абсорбира вибрациите от трафика е допълнително предимство. Фундалин се фиксира към зидарията и се препокрива с дървени бичмета, към които се закрепва облицовъчен материал, както бе обяснено по-горе.

Тунели и мостове

Фундалин може да бъде важна част при влагозащитата на повечето инженерни съоръжения. Налична е широка продуктова гама, покриваща специални конструктивни изисквания.

 Селско стопанство

Възможността за контрол на проветряемостта, в следствие на наличието на въздушен слой, прави Фундалин приложим в селското стопанство, например при силози за съхранение на зърнени продукти.


ЛЕГЕНДА:
1. Сутеренна стена, 2. Земна маса, 3. Фундалин, 4. Хидроизолационна мембрана, 5. Дренажна тръба, 6. Армировка, 7. Топлоизолация, 8. Подови плочи, 9. Перваз (цокъл), 10. Носеща конструкция плоскости, 11. Гипсокартон, 12. Стоманобетонова подова плоча, 13. Замазка (основа за плочи), 14. Пароизолация (Ондутис AL 90), 15. Материал за дренаж, 16. Филтриращ слой (геотекстил), 17. Тревни чимове, 18. Битумен груд

ФУНДАЛИН - АКСЕСОАРИ

1. Монтажни шайби
Тези шайби се използват със стоманени гвоздеи и позволяват сигурното закрепване на Фундалин без повреди.
Опаковка: 204 бр./ пакет

2. Стоманени гвоздеи за Фундалин

Специални стоманени гвоздеи за монтаж на мембраната Фундалин към стената. Използват се заедно с монтажните шайби.
Опаковка: 700 бр./ пакет.

3. Двустраннозалепваща лента
Използва се за съединяването чрез залепване на плоския участък в края на мембраната и осигуряване на водоплътна връзка при Фундалин Плюс.
Ширина: 5 см, Дължина: 10 м.

20