КАТАЛОГ

Мембрани БИТУЛИН

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ 

БИТУЛИН са висококачествени рулонни хидроизолационни битумни мембрани за газопламъчно залепване с армировка от нетъкан полиестер или стъклен воал и модифициран с АПП и СБС битум. Използват се хидроизолация на основи, съоръжения, покриви и покриви-градини.

Лесно
Мембраните Битулин се монтират лесно и са безопасни за работа. Те са универсален покривен материал, който позволява висока производителност при полагане.


Надеждно
Битулин притежава задължителните характеристики на висококачествените хидроизолационни мембрани: здравина, гъвкавост и дълговечност. Произвеждат се от модифициран битум:
►с АПП (атактен полипропилен) – по-голяма гъвкавост при високи температури, по-висока якост и дълготрайност, по-добра устойчивост на UV лъчи.
►със СБС (стиролбутадиен стирол) – по-голяма еластичнност, дори и при екстремно ниски температури, повишена устойчивост на химически агенти.

Отговорно
Системата Битулин е с универсално приложение и включва многообразие от битумни хидроизолационни мембрани, аксесоарите към тях, разработени методи и детайли за приложение. ЕКОС 96 предлага техническо съдействие и консултации при решаване на сложни технически проблеми.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕМРАНИ БИТУЛИН:

КЛАСОВЕ:
БИТУЛИН ПРИМА – АПП модифициран битум
БИТУЛИН ЕКСТРА - АПП модифициран битум
БИТУЛИН МАКСИМА - СБС модифициран битум
 
СПОРЕД ПОВЪРХНОСТНОТО ПОКРИТИЕ:
ПЕ филм, кварцов пясък, минерални шисти, алуминиево фолио в различни цветове.

СПЕЦИАЛНИ МЕМБРАНИ:
БИТУЛИН ПЕРФОР – перфорирана пародренажна АПП мембрана
БИТУЛИН EP 400 и БИТУЛИН П 300 ГЕО - специално проектирани за инженерни съоръжения като мостове, тунели и други.
 
СЪСТАВ НА МЕМБРАНИТЕ БИТУЛИН:
 

A - Полиетиленов филм

B - Минерални шисти

C - Алуминиево покритие

D - Пластомерен (АПП) модифициран битум или еластомерен (СБС) модифициран битум

E - Армировка от стъклен воал или нетъкан полиестер

F - Терморазтопяем полиетиленов филм

 Хидроизолационните системи могат да бъдат еднопластови или двупластови.

БИТУЛИН - ВИДОВЕ МЕМБРАНИ

КЛАСОВЕ:

 

БИТУЛИН ПРИМА – АПП модифициран битум (-5оС)

Мембраните от серията ПРИМА се характеризират с устойчивост на големи температурни амплитуди, като могат да се прилагат в различни хидроизолационни системи за различни типове сгради. Минималната температура на полагане при която запазват своята гъвкавост е -5оС.

Предлагат се следните видове:
РР= с армировка от нетъкан полиестер 150 гр./м2
PG= с армировка от стъклен воал 50 гр./м2.

 

БИТУЛИН ЕКСТРА - АПП модифициран битум (-10оС)

Мембраните от серията ЕКСТРА сe характеризират с повишена якост на опън поради подсиленото съдържание на армировка, която ги прави по гъвкави и издържливи при високи и ниски температури в региони с екстремни климаични условия. Минималната температура на полагане при която запазват своята гъвкавост е -10оС.

Предлагат се следните видове:
ЕР= с армировка от нетъкан полиестер 180 гр./м2
ЕG= с армировка от стъклен воал 70 гр./м2.

 

БИТУЛИН МАКСИМА - СБС модифициран битум (-20оС)

Мембраните от серията МАКСИМА се характеризират с повишена еластичност. Те са подходящи за по-студени климатични райони, идеални са за подземна хидроизолация срещу високи подпочвени води, както и при покриви, които са обект на високи вибрации и дилатации. Минималната температура на полагане при която запазват своята гъвкавост е -20оС.

Предлагат се следните видове:
МР= с армировка от нетъкан полиестер 180 гр./м2
МG= с армировка от стъклен воал 60 гр./м2.

Забележка: Доставят се по заявка.

МЕМБРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

БИТУЛИН ЕКСТРА с алуминиево покритие

Мембраните Битулин Екстра с алуминиево покритие се използват като завършващ слой подобно на мембраните с минерална посипка.
Предлагат се следните видове:
ЕР= с армировка от нетъкан полиестер 180 гр./м2
ЕG= с армировка от стъклен воал 70 гр./м2.

Забележка: Доставят се по заявка.
Могат да се произведат и с СБС модификатор по заявка.
 

БИТУЛИН ПЕРФОР

Мембраната Битулин Перфор е перфорирана АПП мембрана, предназначена да осигури пародренаж на хидроизолационната система. Използвана като подложен (първи) слой тя позволява горния (завършващия) слой да се залепи за основата частично т.е. точково. Така се разпределя и извежда, посредством отдушници, отделящата се влага от конструкцията, като се избягват възможните проблеми от образуване на въздушни мехури.

 ЦВЕТОВЕ:

ЦВЕТОВЕ НА МИНЕРАЛНАТА ПОСИПКА
(БИТУЛИН ПРИМА, БИТУЛИН ЕКСТРА И БИТУЛИН МАКСИМА)

Сив
Червен
Зелен
Опушен кестен*
Теракота*
Пастелно зелен*
Бял*
Син*

 

* Доставят се само по заявка. Не се поддържат на склад.

АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ (БИТУЛИН ЕКСТРА)

 

Алуминий*
Сив*
Теракота*
Бордо*
Зелен*
Бежов*
Меден*
Син*
 Зелен*

 
   

 

* Доставят се само по заявка. Не се поддържат на склад. Могат да се произведат и с СБС модификатор по заявка (БИТУЛИН МАКСИМА).

 

АКСЕСОАРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

 

10