КАТАЛОГ

ИЗОКЛЕР - сандвич-панели

Сандвич панели от полиестер и поликарбонат

ИЗОКЛЕР е изолационен прозрачен панел, за съвместно приложение със сандвич –панелите от ламаринени профилни листове за покриви и за стенни облицовки.

Видове:
• ISOCLAIR / ИЗОКЛЕР PLR - полиестер
• ISOCLAIR / ИЗОКЛЕР PC - поликарбонат

Доставя се само по заявка. 
 
 

►Прозрачност
►Лесно приложение
►Широка гама профили и дебелини
►Бърз монтаж
►Термоизолация  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
►СЕЛСКО СТОПАНСТВО
►ОРАНЖЕРИИ
►СПОРТНИ СГРАДИ
►ИНДУСТРИЯ

ИЗОКЛЕР е най-икономичният вариант за осигуряване на горно и и фасадно осветление за индустриални сгради без значително увеличаване на загубите на топлина.